תחום התשלומים בגין תאונות עבודה אינו ברור מאוד ונוטה לבלבל לא מעט מעסיקים, עובדים שכירים וכן עצמאים. בעקבות חוסר בידע בתחום זה, קורות לא מעט טעויות אשר יכולות להוביל לאי מיצוי זכויותיו של עובד או תשלום סכומים שלא לצורך. על מנת למנוע את הטעויות הללו, החלטנו לעשות עבורכם מעט סדר בבלגן. במאמר הבא נבין איזה גוף אמור לשלם איזה חלק בכל בקשור אל תאונת עבודה מי משלם וכמה . כמובן שישנו הבדל בין עובד שכיר לבין עובד עצמאי.

תאונת עבודה – תשלום לעובד שכיר

תשלום דמי פגיעה לעובד שכיר ישולם ממחרת יום הפגיעה ועד לתקופה המרבית של 13 שבועות. על יום הפגיעה עצמו, הביטוח הלאומי אינו משלם. לכן, על מעסיק העובד להסדיר את התשלום על יום העבודה בו נפגע העובד.

על פי הנחיות המוסד לביטוח לאומי – לשכיר אשר נעדר מעבודתו פחות מ-12 ימים, ישולמו דמי פגיעה מטעמם החל מהיום השלישי למחרת יום הפגיעה (החל מהיום הרביעי).
על שני ימי ההיעדרות הראשונים, העובד לא יקבל תשלום מביטוח לאומי וגם לא מהמעסיק.

תאונת עבודה – תשלום לעובד עצמאי

כאשר מדובר בתאונת עבודה עצמאי עבורו התנאים יהיו שונים בהשוואה לעובד שכיר. כאשר עצמאי נעדר מעבודתו בעקבות תאונת עבודה, תשלום דמי פגיעה ישולמו לו רק לאחר 12 ימי היעדרות מהעבודה וישולמו עבור כל התקופה של עבד עד זמן מירבי של 13 שבועות ממחרת יום הפגיעה.

במקרה של עצמאי, אין מעסיק שיישא בחלק מהתשלומים (כמו במצב של עובד שכיר) ולכן על המוסד לביטוח לאומי לשלם את דמי הפגיעה המגיעים לו. דמי הפגיעה ישולמו בהתאם לפרטים המצוינים בטופס התביעה המתאים (טופס 283).

תשלום דמי הפגיעה כתוצאה מתאונת עבודה יועברו לחשבון המבוטח, על פי המצוין על גבי טופס התביעה.