לא ממעט מאזרחי ישראל תורמים לעמותות כאלה ואחרות. לעתים מדובר על תרומות בהוראת קבע ולעיתים מדובר על תרומות חד פעמיות בתקופה מסוימת כגון: לפני החגים ועוד. בכדי לעודד מתן תרומות המדינה מעניקה הטבות מס לתורמים לעמותות שמוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46. באופן זה המדינה מרוויחה גם עידוד מתן תרומות וגם מעקב ופיקוח על ההתנהלות של העמותות בישראל.

מי יכול לקבל החזר מס על תרומה?

על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כל אדם שתרם בשנת מס סכום שעולה על 190 ₪ למוסד שמוכר כפטור ממס על ידי רשות המס, זכאי לתשלום מס מופחת באותה שנה בשיעור של 35 אחוזים מסכום התרומה. כך לדוגמא: אדם שתרם בשנת המס 1000 ₪ לעמותות זיכרון מנחם שידועה כעמותה שמוכרת למס, יהיה זכאי לקבל זיכוי מס בסכום של 350 ₪ באותה שנה. את הזיכוי כאמור ניתן לקבל בכל מקרה שבו מגיעים לסכום התרומה המינימלי באותה השנה, בין אם הסכום ניתן בפעם אחת ובין אם הסכום הצטבר במספר פעמים של תרומה.

 איך אפשר לקבל את ההחזר?

במקומות עבודה מסוימים יכול השכיר לקבל את הזיכוי עבור התרומה על ידי המעסיק במסגרת המשכורת החודשית שלו במהלך שנת המס שבה התבצעה התרומה לאחר בדיקת החזר מס הכנסה. במידה והבקשה מוגשת לאחר שנת המס, העובד יקבל את החזר המס ישירות ממס הכנסה. בכדי לקבל החזר מס על תרומה יש להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים. מכיוון שמדובר על תהליך שיכול להיות די מסובך וכרוך בבירוקרטיה ובטופסולוגיה, חשוב מאוד לבחור באנשי מקצוע שיסייעו לכם להגיש את הבקשה בצורה מסודרת ואיכותית ולקבל את החזר המס שמגיע לכם בצורה הקלה והנוחה ביותר.

קראו גם: