אתה נמצא כאן : סרטי ביטוח ביטוח עסק בוררות בתחום דיני עבודה

בוררות בתחום דיני עבודה

התובעים, אלמנת המנוח וילדיו, הגישו תביעה לתשלום הפרשי פוליסות ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה כנגד הנתבעות, מעבידת המנוח וחברת הביטוח, בגין פוליסה שרכש המעביד עבור המנוח, ואליה הפריש כספים ע"פ הסכם עבודה שבינו לבין המנוח. לטענת התובעים, גובה הפיצוי אשר היו אמורים לקבל, גבוה ממה ששולם להם בפועל. עתה טוענים התובעים בבקשתם, כי יש להעביר את הדיון לביה"ד לעבודה, שלו מוקנית הסמכות העניינית. הבורר דחה את הבקשה להעברת הדיון לבית הדין לעבודה. באשר לתביעה לתשלום הפרשי פוליסות ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בסך של 209,000 ₪ התביעה התקבלה.